_2019-04-15_5.56.58_μμ.png

Η εκκοσμίκευση πέρασε στην ιστορία σαν μια καθοριστική διαδικασία για τη μετάβαση από θεοκρατικές κοινωνίες στα συνταγματικά εθνικά κράτη και είναι συνυφασμένη με την νεωτερικότητα και την πρόοδο. Με άλλα λόγια, χωρίς την αντιπαράθεση θεοκρατικού και κοσμικού κράτους, χωρίς την επικράτηση του δεύτερου και το χωρισμό του θρησκευτικού από το πολιτικό θα είμασταν ακόμα σ' αυτό που οι πολίτες ονομάζουμε Μεσαίωνα.

Στην Ελλάδα για λόγους ιστορικούς υπήρξε εμπλοκή στις διαδικασίες εκκοσμίκευσης, εμπλοκή που δεν είναι άσχετη με την γενικότερη καθυστέρηση της χώρας. Οι συνέπειες είναι διάχυτες στη δημόσια σφαίρα. Στην απόφαση 660/2018 της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών. Να μεταδίδει το δόγμα, να είναι ομολογιακό και όχι θρησκειολογικό. Στην για πολλά χρόνια παρεμπόδιση της ανέγερσης τεμένους και αποτεφρωτηρίου για την καύση των νεκρών παρά τη θεσμοθέτησή τους από την ελληνική πολιτεία. Στην ορθόδοξη καθημερινή προσευχή στο ουδετερόθρησκο υποτίθεται σχολείο και στον υποχρεωτικό εκκλησιασμό. Στα φορολογικά προνόμια της ορθόδοξης εκκλησίας. Στις διακρίσεις στη θεσμική υπόσταση των άλλων εκκλησιών στην Ελλάδα. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα συμβαίνουν αυτά; Σε καμία.

Η νέα ρύθμιση των σχέσεων εκκλησίας και κράτους που υιοθετείται στη βάση των πρόσφατων συνταγματικών ρυθμίσεων αν και κινείται στη σωστή κατεύθυνση είναι συντηρητική και δεν ανταποκρίνεται αφενός στις προγραμματικές θέσεις της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα και αφετέρου στο ζητούμενο ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου. Γιατί ο χωρισμός εκκλησίας και κράτους είναι στην πραγματικότητα ζήτημα δημοκρατίας. Η θέση της ορθόδοξης εκκλησίας στην Ελλάδα, τα προνόμια που διατηρεί, η ανάμειξη της σε θέματα πολιτειακά και οι διακρίσεις που επιβάλλει απέναντι στις άλλες θρησκείες ή και στην αθεΐα προσβάλλει τη θρησκευτική ουδετερότητα του ελληνικού κράτους και είναι βασικό έλλειμμα δημοκρατίας.

Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και να το διορθώσουμε. Και αυτό δεν συνιστά σε καμία περίπτωση προσβολή για τα θρησκευτικά αισθήματα της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών που είναι ορθόδοξοι το θρήσκευμα. Έχουν το απόλυτο δικαίωμα να είναι όπως και οι άλλοι που δεν είναι.


Άρθρο στην εφημερίδα «Πελοπόνησσος»