12.9.2013

Σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των υπηρεσιών θα προκαλέσει η απομάκρυνση των 42 υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που πρόκειται να τεθούν σε διαθεσιμότητα.

H αποδυνάμωση του πολιτικού προσωπικού του ΥΝΑ, θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο τον πολιτικό χαρακτήρα ενός κρίσιμου για την ανάπτυξη της χώρας Υπουργείου, όπως είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Από Υπηρεσιακά έγγραφα τεκμηριώνεται η ανάγκη παραμονής των Υπαλλήλων, οι ειδικότητες των οποίων αποφασίστηκε να καταργηθούν.

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑ θα πρέπει να προωθήσει άμεσα στο ΥΔΗΜΙΔ και το Κυβερνητικό Συμβούλιο, τα ανωτέρω έγγραφα, τα οποία συντάχθηκαν κατόπιν εισηγήσεων των υπηρεσιών που ανήκουν οι υπάλληλοι, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγησή τους.