21.2.2013

Κατόπιν καταγγελιών γονέων, αναφορικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό με τη μεταφορά μαθητών στο νησί των Κυθήρων, θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι επικοινώνησα με το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής κ. Δημήτρη Κατσικάρη, στο γραφείο του οποίου παραπέμφθηκε το θέμα, ύστερα από τη μη έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της προκήρυξης του Δήμου για τις συμβάσεις για τη μεταφορά μαθητών και τη μη τέλεση των απαραίτητων διορθώσεων.

Η Αντιπεριφέρεια, όπως ενημερώθηκα, είναι υποχρεωμένη στην παρούσα φάση να τηρεί τις υπάρχουσες συμβάσεις των πρώην νομαρχιών με διαρκείς επεκτάσεις που έχουν προσδιορισμένο το μαθηματικό τύπο, βάσει του οποίου γίνονται οι πληρωμές των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων που αναλαμβάνουν τη μεταφορά μαθητών. Με διαβεβαίωσαν πάραυτα πως το σκηνικό θα αλλάξει μετά τον Μάρτη, όταν και θα είναι έτοιμη σχετική μελέτη συγκοινωνιολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τις πιο συμφέρουσες διαδρομές, οπότε και θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός με καλύτερους οικονομικούς όρους και διαφανείς διαδικασίες.

Το θέμα σαφώς και δεν θεωρείται λήξαν και δεσμεύομαι να το παρακολουθήσω στενά, ώστε να δοθεί οριστική λύση το συντομότερο δυνατό.