Μαρία Ρεπούση

Βουλευτής Ά Πειραιά

Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Έρευνας

Κ.Ο. ΔΗΜΑΡ

Πειραιάς, 10/08/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Αναφορικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Τα σχολεία αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία και ακόμα περισσότερο σε διευθύνσεις και λοιπές υπηρεσίες πρέπει να γίνονται σε απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις. Τα κριτήρια οφείλουν να είναι αξιοκρατικά και οι διαδικασίες απολύτως διαφανείς.