Μαρία Ρεπούση

Βουλευτής Α΄ Πειραιά

4-11-2014

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό  Υγείας

Θέμα:   Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων στα συμβούλια επιλογής ιατρών   

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι θα προβεί στο διορισμό αριθμού ιατρών του ΕΣΥ που εκκρεμούν οι κρίσεις τους σε θέσεις που είχαν  προκηρυχθεί   από το 2009 . Οι διαδικασίες  αυτές  είχαν ανασταλεί από τον Οκτώβριο του 2011  λόγω  της γενικότερης  πολιτικής περιορισμού  των διορισμών και κρίσεων των ήδη προκηρυγμένων θέσεων. Την παρούσα χρονική περίοδο η διαδικασία διορισμών έχει ήδη ξεκινήσει και ολοκληρωθεί σε κάποια νοσοκομεία ενώ αντίθετα  η διαδικασία κρίσεων παραμένει στάσιμη.

Οι προκηρυγμένες θέσεις ιατρικού προσωπικού κλάδου ΕΣΥ  για τα Νοσοκομεία του Πειραιά, για τις οποίες εκκρεμούν οι διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων στα Συμβούλια Επιλογής Ιατρών,  είναι πάνω από είκοσι (20) διαφόρων ειδικοτήτων και είναι σύμφωνες με τους νέους οργανισμούς των νοσοκομείων.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

·        Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών  εισηγήσεων και κρίσεων έτσι ώστε οι εκκρεμείς διορισμοί να γίνουν το συντομότερο δυνατό; Πόσες θέσεις αφορούν οι διορισμοί αυτοί;

·        Υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2015 για την κάλυψη όλων των παραπάνω θέσεων (διορισμών και κρίσεων);

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση