Μαρία Ρεπούση

Βουλευτής Α΄ Πειραιά

29-9-2014

Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον Υπουργό  Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα:  Χορήγηση ισοτιμίας πτυχίων και αναγνώριση προϋπηρεσίας

εκπαιδευτικών αποφοίτων ανώτερων δραματικών σχολών

 

Με την Υπουργική Απόφαση 3934/2-3-2001  ιδρύθηκε ο κλάδος ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης στον οποίο εντάχθηκαν οι απόφοιτοι ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμων ανώτερων σχολών δραματικής τέχνης της ημεδαπής. Επειδή όμως δεν υπήρχε αντίστοιχη ειδικότητα στα ΤΕΙ γίνονταν δεκτοί στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απόφοιτοι των δημόσιων ανώτερων σχολών του Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του Κρατικού Ωδείου αλλά και ιδιωτικών ανώτερων δραματικών σχολών αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η ισοτιμία των πτυχίων τους χορηγούταν από το ΙΤΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) μέσω απλής βεβαίωσης.

Η κατάργηση όμως του ΙΤΕ το 2005 και η αντικατάστασή του από το β΄ τμήμα του ΔΟΑΤΑΠ είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν οι απόφοιτοι των ανωτέρω σχολών να αποκτήσουν την απαραίτητη ισοτιμία προκειμένου να διδάξουν στα σχολεία (με σχετικό έγγραφο το ΔΟΑΤΑΠ από 25-7-2005 δεν επιτρέπει τη χορήγηση ισοτιμίας ούτε χαρακτηρισμού της βαθμίδας εκπαίδευσης στην οποία ανήκει μια σχολή της ημεδαπής). Εξαιτίας αυτού του κενού οι εκπαιδευτικοί διαγράφηκαν από τους πίνακες των αναπληρωτών και δεν προσμετράται η προϋπηρεσία  τους.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

· Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να χορηγηθεί άμεσα η απαραίτητη ισοτιμία στους πτυχιούχους των ανώτερων δραματικών σχολών ώστε να συνεχίσουν  να εργάζονται  στην  εκπαίδευση;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση