Μαρία Ρεπούση

Βουλευτής Α΄ Πειραιά

                                                                                        15-9-2014

Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: Αδυναμία επιλογής ομάδας προσανατολισμού  μαθητών Β΄ Λυκείου για σχολές Μουσικολογίας και Γυμναστικής Ακαδημίας (ΤΕΦΑΑ)

Με το νόμο 3186/13 καθορίστηκε μεταξύ άλλων και ο νέος τρόπος επιλογής κατευθύνσεων (ομάδες προσανατολισμού όπως αποκαλούνται) για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β΄ και Γ΄Λυκείου. Συγκεκριμένα ορίστηκε, πως οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ Λυκείου επιλέγουν μία από τις δύο ομάδες, είτε των Ανθρωπιστικών Σπουδών είτε των Θετικών Επιστημών, επιλογή η οποία στη συνέχεια καθορίζει και την  ομάδα προσανατολισμού στη Γ΄ Λυκείου.

Στο σχετικό νόμο δεν ορίζεται με σαφήνεια ποια ομάδα προσανατολισμού πρέπει να επιλέξουν οι μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Λυκείου προκειμένου μετά από εξετάσεις να εισαχθούν στα Πανεπιστημιακά τμήματα της Μουσικολογίας ή Γυμναστικής Ακαδημίας (ΤΕΦΦΑ). Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρά τις εκκλήσεις των γονέων των μαθητών από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, δεν έχει προβεί στην έκδοση της αναγκαίας διευκρινιστικής εγκυκλίου με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν οι μαθητές ή οι μαθήτριες της Β΄ Λυκείου ποια  ομάδα προσανατολισμού πρέπει να επιλέξουν.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

· α) Για ποιους λόγους έχει καθυστερήσει η έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου; β)  Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την  άμεση έκδοσή της;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

       Μαρία Ρεπούση