Μαρία Ρεπούση

Βουλευτής Α' Πειραιά

11/3/2014

Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα:  «Ξενώνες κακοποιημένων γυναικών»

 

    Η βία κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της συνιστά  κατάφωρη  παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτελεί ακραία εκδήλωση των άνισων σχέσεων εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ελληνική πολιτεία οφείλει ν’ αντιμετωπίσει  συνολικά την απειλή αυτή κατά της προσωπικότητας και της ακεραιότητας τους. Τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), μέσα από  συνεντεύξεις 42.000 γυναικών στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ δείχνουν, δυστυχώς, μεγάλης έκτασης έμφυλη βία. Πιο συγκεκριμένα, μία στις τρεις γυναίκες, δήλωσε ότι έχει υποστεί βία λόγω φύλου από την ηλικία των 15 χρόνων και άνω. Η βία κατά των γυναικών στην ΕΕ αναδεικνύεται τώρα ως  κεντρικό θέμα παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ΕΕ και κάνει επιτακτική την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (2011) που υποχρεώνει τα ευρωπαϊκά κράτη να επενδύσουν για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Το Νοέμβριο του 2009, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, εξαγγέλλει στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2010-2013»,  την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου 61 δομών σε όλη τη χώρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Στόχος του ανάμεσα σε άλλα ήταν και η δημιουργία 39 συμβουλευτικών κέντρων και 21 ξενώνων φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών που θα προσφέρουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συμβουλευτικής και φιλοξενίας των γυναικών θυμάτων βίας. Το πρόγραμμα έχει ενσωματωθεί στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013.  Ενώ όμως έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος,  δεν γνωρίζουμε ακόμα τα ακριβή αποτελέσματα των δράσεων αυτών. Έχουμε επανειλημμένα πληροφορηθεί τον αριθμό των κλήσεων στη γραμμή SOS αλλά δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για τη λειτουργία των συμβουλευτικών κέντρων και των ξενώνων. Εκτός του συμβουλευτικού κέντρου της Αθήνας, φαίνεται ότι σημαντικός αριθμός από αυτά  υπολειτουργούν σε μεγάλο βαθμό.  

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

· Πόσοι ξενώνες κακοποιημένων γυναικών βρίσκονται σε λειτουργία αυτή τη στιγμή;  Ποιες είναι οι προδιαγραφές για τον αριθμό των γυναικών που μπορούν να φιλοξενηθούν και ποιος  ο αριθμός που έχουν επωφεληθεί από τις δομές αυτές;

· Γιατί καθυστερεί η επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση