Μαρία Ρεπούση

Βουλευτής Α΄Πειραιά

18-6-2013

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου  

Θέμα: «Υδροδότηση άνυδρων νησιών κατά την θερινή περίοδο»

 

Κύριε Υπουργέ,

Το πρόβλημα της υδροδότησης των νησιών μας κατά την θερινή περίοδο είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αυτά αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης κατά τη φετινή τουριστική περίοδο αναμένονται περισσότεροι τουρίστες στην χώρα και ειδικά στα νησιά μας, ενώ  την ίδια στιγμή τα διαθέσιμα κονδύλια για προμήθεια νερού είναι λιγότερα από άλλες χρονιές. Η πολιτική του ΥΕΝ βασίζεται στην προκήρυξη διαγωνισμών μερικών μηνών για προμήθεια νερών στα άνυδρα νησιά. Η πολιτική όμως αυτή ευνοεί συγκεκριμένη εταιρεία στο χώρο με αποτέλεσμα η μεταφορά νερού να γίνεται σε πολύ υψηλή τιμή και σε πολλές περιπτώσεις η ποιότητα αυτού να είναι κακή.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα θα μπορούσε το κόστος για το νερό που χρειάζονται τα νησιά να μειωθεί αισθητά αν αξιοποιηθούν καινοτόμες ενεργειακά προτάσεις βασισμένες στην ενεργοποίηση των ΑΠΕ, επιλογές που μπορούν να συμβάλλουν και στην μείωση της ανεργίας με την δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα πρέπει άλλωστε και για οικονομικούς λόγους να μην προτιμούνται λύσεις που συνεπάγονται κατανάλωση πετρελαίου, όπως αυτή της αφαλάτωσης, που εκτός των άλλων οδηγεί σε απώλεια συναλλάγματος για την χώρα λόγω της κατανάλωσης πετρελαίου.

Βάσει των παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Πώς σχεδιάζει η πολιτεία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των νερών στα άνυδρα νησιά και πώς εγγυάται την οικονομική παροχή του αγαθού αυτού στους νησιώτες φέτος το καλοκαίρι και τα επόμενα χρόνια;
  2. Έχει λάβει υπόψη στο σχεδιασμό του, τις απαιτούμενες προτεραιότητες και νόμους (χαμηλό κόστος νερού σε βάθος χρόνου, δουλειές σε Ελληνικές επιχειρήσεις, προστασία του περιβάλλοντος στα νησιά  και λειτουργία  όλων  των αφαλατώσεων  με τις προβλεπόμενες άδειες);
  3. Σκοπεύει το Υπουργείο να εφαρμόσει ισονομία στον ανταγωνισμό, φροντίζοντας να δίνονται τουλάχιστον ίδιες (έμμεσες ή άμεσες) επιδοτήσεις σε κάθε εναλλακτική λύση ή θα συνεχιστεί η παραδοσιακή μέθοδος της αφαλάτωσης που καταναλώνει πετρέλαιο για να παράγει το απαιτούμενο ρεύμα;
  4. Πώς υπολογίζει το Υπουργείο στον σχεδιασμό του να ενισχύσει καινοτόμες λύσεις που έχουν μεγάλη Ελληνική προστιθέμενη αξία (συμβάλλοντας στην προσπάθεια περιορισμού της ανεργίας) και προστατεύουν και το περιβάλλον;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση