10.4.2013

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα:  Λειτουργία Νοσοκομείου ΜΕΤΑΞΑ

 

κ. Υπουργέ,

Το ειδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο Μεταξά στον Πειραιά αποτελεί το μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της χώρας. Εδώ και αρκετές δεκαετίας παρέχει με ικανοποιητική επάρκεια εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, κυρίως στον τομέα των ογκολογικών παθήσεων.

Σύμφωνα με ενυπόγραφη επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, ωστόσο, τα προβλήματα βρίθουν και δυστυχώς τείνουν να αυξάνονται αντί να αντιμετωπίζονται, με αποτέλεσμα η διοίκηση του νοσοκομείου να έχει ήδη ανακοινώσει μείωση των κλινών από 410 σε 340, λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού και μείωση κατά 16 κλίνες στα Ακτινοθεραπευτικά τμήματα.

Πέρα από τις ελλείψεις σε προσωπικό υφίστανται, κατά καιρούς, σημαντικές ελλείψεις σε φάρμακα και υγειονομικό υλικό, που καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της θεραπείας των ασθενών. Συγκεκριμένα οι αντλίες έγχυσης χημειοθεραπείας, που αποτελούν παγκοσμίως τον ασφαλέστερο, ευκολότερο και οικονομικότερο χορήγηση χημειοθεραπείας,  είναι σε έλλειψη εδώ και μήνες. Για τους λόγους αυτούς,

Ερωτάστε κ. Υπουργέ,

Ποια η θέση του Υπουργείου Υγείας για τα επιμέρους προβλήματα λειτουργίας (μείωση κλινών, έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, ελλείψεις σε φάρμακα και υγειονομικό υλικό κτλ) του αντικαρκινικού νοσοκομείου Μεταξά;

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Ρεπούση