4.3.2014

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου

ΘΕΜΑ: «ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 67% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π»

Το λιμενικό σύστημα της χώρας είναι σημαντικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής και ιδιαίτερα στη σημερινή υφεσιακή συγκυρία  μπορεί να αξιοποιηθεί  για τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάκαμψης.

Όλες οι καλές πρακτικές Λιμενικής Πολιτικής και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για λιμάνια με τα χαρακτηριστικά του ΟΛΠ και του ΟΛΘ (λιμάνι – πόλη, εξυπηρέτηση ακτοπλοΐας, τουρισμού, εμπορίου), συνηγορούν σε λιμάνια δημόσιου χαρακτήρα.

Το ΤΑΪΠΕΔ επιχειρεί να προβεί άμεσα στην πώληση του 67% των μετοχών του Ο.Λ.Π επιλέγοντας ένα μοντέλο ιδιωτικοποίησης που είναι σε αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον και επισφαλές για το μέλλον των εργαζομένων καθώς και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται γύρω από το λιμάνι.

O χώρος της  επισκευαστικής ζώνης ανήκει στον Ο.Λ.Π. και με τη μεταβίβαση του, είναι βέβαιο ότι θα εναπόκειται στον νέο ιδιοκτήτη η απόφαση για το πώς θα τον διαχειρισθεί.

Ακόμα κι αν ήταν ορθή η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ, αυτή δεν μπορεί να προχωρήσει αν δε συσταθεί προηγουμένως Ανεξάρτητη Αρχή Λιμένων. Παρόλο που στον  ν.4150/2013 προβλέπεται η σύστασή της, μέχρι σήμερα το ΥΝΑ δεν προέβει στις απαραίτητες ενέργειες για τη συγκρότησή της.

Προκαλούνται  επίσης ερωτηματικά για τον χρόνο που επιλέγεται η πώληση των μετοχών, δεδομένου ότι είναι υπό έκδοση σχετική   Οδηγία της Ε.Ε., που επικεντρώνεται στην αποφυγή μονοπωλιακών μορφών εκμετάλλευσης στον τομέα των ναυτιλιακών μεταφορών και των λιμενικών διευκολύνσεων.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1.Θα διασφαλιστεί η διατήρηση του συνόλου των θέσεων εργασίας στα λιμενικά συγκροτήματα, τόσο  αυτών του Οργανισμού Λιμένων όσο  και  όλων  των ναυτιλιακών  και συναφών με την εξυπηρέτηση φορτίων  εταιριών που δραστηριοποιούνται στην εξυπηρέτηση των θαλασσίων και συνδυασμένων μεταφορών και με ποιο τρόπο;

2.α.Για ποιους λόγους επιχειρείται άμεσα η πώληση των μετοχών του ΟΛΠ χωρίς να έχουν επιλυθεί εκκρεμότητες-εγκρίσεις από τα Ευρωπαϊκά όργανα (υπόθεση φοροαπαλλαγών  της αρχικής σύμβασης ΣΕΠ-Cosco, Β’Τροποποίηση-φιλικός διακανονισμός), το ΣΤΕ (προσφυγή της ΟΜΥΛΕ κατά της μεταβίβασης των μετοχών του ΟΛΠ από το Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ);

  β. Η Ε.Ε. έχει χρηματοδοτήσει  έργα λιμενικών υποδομών και πρόσφατα την έγκριση του έργου της επέκτασης του Νότιου Προβλήτα Κρουαζιέρας με συγχρηματοδότηση 95%, επειδή ο ΟΛΠ θεωρείται Δημόσιος Οργανισμός. Πως θα αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο επανεξέτασης από την Ε.Ε  των κονδυλίων αυτών, και ενδεχομένως επιστροφής τους;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση