Στον τομέα της Α' βάθμιας και της Β' βάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποίησα συναντήσεις με τους παρακάτω φορείς:

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού, Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης, Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ένωση Ελλήνων Σχολικών Συμβούλων, Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής, Πειραματικό σχολείο Αθήνας, Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), Σύλλογος Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων, Διαπολιτισμικό Σχολείο Ελληνικού, Σχολεία Αγκιστριού, Εκπαιδευτικό προσωπικό Δημόσιων Σχολείων Γαλατά, Σχολείο Ύδρας, Εκπαιδευτικό προσωπικό στο Γυμνάσιο και Λύκειο Κυθήρων, Σχολεία Σπετσών, Εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Ποταμού Κυθήρων.