Στον τομέα της Εκπαίδευσης πραγματοποίησα συναντήσεις και με τους παρακάτω κρατικούς φορείς:

Γραμματεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών