Πραγματοποίσα συναντήσεις με ιατρικούς συλλόγους, φορείς στον τομέα της Υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, επισκέψεις σε νοσοκομεία και γηροκομεία:

Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) Πειραιά, Ειδικό Σχολείο Πειραιά ΠΙΚΠΑ, Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Άγαμων Θυγατέρων, Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ειδικό παιδαγωγικό κέντρο «ΑΡΓΩ», Ξενώνας Κακοποίησης Γυναικών Πειραιά, Γηροκομείο Πειραιά, Ξενώνας Αστέγων Πειραιά «ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ», Στέκι Αλληλεγγύης Πειραιά, Νοσοκομεία Τζάνειο και Μεταξά, Κουλούρειο Νοσοκομείο Ύδρας, Αγροτικό Ιατρείο Αγκιστριού, Πολυδύναμο Ιατρείο Σπετσών, Γηροκομείο Κυθήρων, Επιθεώρηση Κοινωνικής Εργασίας Πειραιά