Πανελλήνια Ένωση Νομικών & Πολιτικών Επιστημόνων, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων γλωσσών, Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Κόσμος για μη Πολέμους και Βία», Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, Σύλλογο Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού.