3.12.2014

Ερώτηση

προς τον κ. Υπουργό

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Η διαιώνιση του θεσμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο

Με μια απόφαση σταθμό της 26ης Νοεμβρίου το Δικαστήριο της ΕΕ, δικαίωσε χιλιάδες ιταλούς συμβασιούχους καθηγητές(συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑22/13, C‑61/13 έως C‑63/13 και C‑418/13), με τριετή εργασιακή εμπειρία. Σύμφωνα με την απόφαση, η πρόσληψη εκπαιδευτικών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίοι διαθέτουν ήδη τρίχρονη επαγγελματική εμπειρία, αντίκειται στο ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο.

Το σκεπτικό του Δικαστηρίου είναι ότι οι συμβασιούχοι καθηγητές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας- Πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου, η οποία συνήφθη στις 18 Μαρτίου 1999 και περιλαμβάνεται στο παράρτημα της οδηγίας 1999/70/ΕΚ, οπότε και προστατεύονται από σειρά διατάξεων μεταξύ των οποίων τον περιορισμό της μέγιστης συνολικής διάρκειας των συμβάσεων αυτών ή τον αριθμό των ανανεώσεών τους.

Υπενθυμίζεται ότι τρείς αποφάσεις του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ το 2006, είχαν επιβεβαιώσει το ίδιο σκεπτικό για συμβάσεις συνολικής διάρκειας 24 μηνών. Σύμφωνα με το σκεπτικό τους, «η βούληση του αναθεωρητικού νομοθέτη δεν ήταν να απαγορεύσει τη μετατροπή των συμβάσεων, εφόσον μάλιστα οι συμβάσεις ανανεώθηκαν αλληλοδιαδόχως, με σκοπό να καλυφθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά, αντιθέτως, να συμβάλει στην προστασία των εργαζομένων διά της ανοχής της τακτοποίησης εκκρεμών συμβασιακών σχέσεων ορισμένου χρόνου, κυρίως στις περιπτώσεις της καταχρηστικής χρησιμοποίησης διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου από το Δημόσιο».

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή η Απόφαση του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου ανοίγει το δρόμο για αντίστοιχες αγωγές και στην Ελλάδα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να υιοθετήσει συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν την εργασία ορισμένου χρόνου των καθηγητών, με γνώμονα πάντα την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης

Μαρία Ρεπούση