Μαρία  Ρεπούση                                                                              

Βουλευτής Α΄ Πειραιά

24/11/2014

                                       

Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Άμεση η ανάγκη επιχορήγησης των δημόσιων Νοσοκομείων.

Κ. Υπουργέ

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που αναγράφονται στην από 6/11/2014 επιστολή της ΕΙΝΑΠ η οποία σας έχει διαβιβαστεί, τα δημόσια νοσοκομεία παρουσιάζουν ελλειμματικούς  προϋπολογισμούς. Επιπρόσθετη επιβάρυνση αποτελούν και οι οφειλές των προηγούμενων ετών.

Οι λειτουργικές δαπάνες, σύμφωνα με τα στοιχεία τους μειώνονται σε ετήσια βάση, με ρυθμό μείωσης 10,4%, φτάνοντας στο 48,4% την περίοδο 2009 – 2015.

Επίσης αναφέρουν ότι απαιτούνται τουλάχιστον 100.000.000€  για να καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες του 2014. Ενδεικτικά σημειώνουν ότι  μόνο το νοσοκομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» χρειάζεται 22.000.000€  για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου και  το νοσοκομείο «ΚΑΤ»  8.000.000€.

Επειδή η μείωση  λειτουργικών δαπανών των δημόσιων νοσοκομείων έχει ως  αποτέλεσμα και τη μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών  στους  ασθενείς,

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1.      Είναι πράγματι ελλειμματικοί οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων έτσι όπως προκύπτει από τα στοιχεία που καταγράφει η ΕΙΝΑΠ και πόσο ελλειμματικοί είναι; (Α.Κ.Ε)

2.      Τι προτίθεται να πράξει, προκειμένου να καλυφτούν οι λειτουργικές ανάγκες  των νοσοκομείων προς όφελος των ασθενών;

                                                                 

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση