21.11.2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Με εξαντλητικά ωράρια εργάζονται οι νοσηλευτές στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι».

 

Χωρίς λύση παραμένουν τα λειτουργικά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Λασιθίου.Λόγω των ελλείψεωνσε νοσηλευτικό προσωπικό δεν καλύπτονται όλες οι βάρδιες των εργαζομένων με την απαιτούμενη ασφάλεια, με αποτέλεσμα νακαλούνται να εργαστούν σε εξαντλητικά ωράρια, σε μερικά δε τμήματα χωρίς καθόλου άδεια.

Στις αρχές Οκτωβρίου -σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου-οι οφειλόμενες ημέρες άδειας και τα ρεπό του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου ανέρχονταν συνολικά στις 6.086 ημέρες εργασίας, στοιχείο πρωτόγνωρο,δεδομένου ότι αυτές οι ημέρες αντιστοιχούν στους 134 εργαζόμενουςπου διαθέτει η νοσηλευτική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Δηλαδή, κατά μέσον όρο αντιστοιχούνπερίπου 45 ημέρες για κάθε νοσηλευτή. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται στις ημέρες άδειας που δικαιούνται για δύο χρόνια περίπου.

Η συγκεκριμένη κατάσταση είναι πολύ πιθανό να επιδεινωθεί μέχριτο τέλος του έτους, λόγω των επικείμενων συνταξιοδοτήσεων, των συνεχών μετακινήσεων/ αποσπάσεων, των αναρρωτικών αδειών και των αδειών μητρότητας.

Να σημειωθείότι φέτος υπήρξε μείωση του κονδυλίου των πρόσθετων αμοιβών του νοσηλευτικού, διοικητικού, παραϊατρικού και τεχνικού προσωπικού κατά 20%,με αποτέλεσμα να παραμένουν απλήρωτες οι αργίες, τα νυχτερινά και οι υπερωρίες από τον Ιούνιο και μετά.

Επίσης, όλες οι δαπάνες του προϋπολογισμού του έτους 2014 μειώθηκαν υποχρεωτικά με εντολή του υπουργείου κατά 14% εντείνοντας και διευρύνοντας τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα.

Δεδομένου ότι το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι εξυπηρετεί τους κατοίκους μιας ευρείας ζώνης και πέρα από τα όρια του νομού,όπως και χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο,

ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να καλυφθούν άμεσαοι κενές θέσειςνοσηλευτικούπροσωπικούστο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, ώστε ναμπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως κεντρικού Νοσοκομείου του νομού,εφόσον διαθέτει εξειδικευμένεςμονάδες (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Αιμοδοσία, Αξονικό τομογράφο, Κέντρο Ψυχικής Υγείας);

2. Πόσοι νοσηλευτές/νοσηλεύτριες έχουν μετακινηθεί από το εν λόγω Νοσοκομείο εκτός νομού σε άλλα νοσοκομεία ή σε άλλες υπηρεσίες;

3. Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η δέσμευση του Υπουργείου Υγείας για προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι; 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αναγνωστάκης Δημήτρης

Ρεπούση Μαρία