Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: Σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας του ΚΕΠΕΠ Λεχαινών

Προ ημερών, το βρετανικό δίκτυο BBC ασχολήθηκε με τις συνθήκες λειτουργίας του Κέντρου Περίθαλψης Παιδιών (ΚΕΠΕΠ) Λεχαινών, μετά από επίσκεψη εθελοντών στο οποίο διαπιστώθηκαν σηµαντικά λειτουργικά προβλήµατα τα οποία συνιστούν σοβαρές ενδείξεις για παραβίαση των δικαιωµάτων των φιλοξενουµένων. Η επίσκεψη αυτή δεν ήταν η πρώτη, καθώς είχαν στείλει από το 2010 επιστολή σε έλληνες πολιτικούς, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέχρι και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ενωση, καταθέτοντας τους την εμπειρία τους από το κέντρο περίθαλψης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο εν θέματι ΚΕΠΕΠ φιλοξενούνται παιδιά, που είναι περιορισμένα και εγκλωβισμένα μέσα σε ξύλινα κλουβιά, και έξι μέλη προσωπικού φροντίζουν περισσότερα από 65 παιδιά με ειδικές ανάγκες, υπάρχει μόνο ένας νοσηλευτής και ένας βοηθός ανά όροφο, με ευθύνη για πάνω από 20 παιδιά, ενώ δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός στο κέντρο.

Η παλαιότερη έκθεση των εθελοντών είχε κινητοποιήσει και τον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος γνωστοποίησε δηµόσια, σύμφωνα με Πόρισμα που εξέδωσε τον Μάρτιο του 2011, ότι «θεωρεί τις συνθήκες διαµονής και περίθαλψης στη µονάδα άκρως προβληµατικές καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού καθώς και καταστολή και πρόσδεση περιθαλπόµενων παιδιών στα κρεβάτια τους, χρήση κουβουκλίων/κρεβατιών για διαβίωση παιδιών µε νοητική αναπηρία, χρήση ηλεκτρονικής παρακολούθησης ως πρακτικές αντικατάστασης του ελλείποντος προσωπικού».

Επιπροσθέτως, ο ΣτΠ σημείωνε μεταξύ άλλων, πως «οι επιλεγείσες πρακτικές εκφεύγουν σαφώς από τα όρια της νοµιµότητας και αντιτίθενται σοβαρά στην υποχρέωση για σεβασµό και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των φιλοξενούµενων µε βαριές νοητικές αναπηρίες σε ΜΚΦ». Παράλληλα δεν εξασφαλίζουν διόλου ότι τα παιδιά µε πνευµατική ή σωµατική αναπηρία διάγουν πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες οι οποίες εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους, ευνοούν την αυτονοµία τους και διευκολύνουν την ενεργό συµµετοχή τους στη ζωή του συνόλου» (Ν.2101/92, αρ. 23)».

Επίσης, το Συµβούλιο της Ευρώπης έχει εκδώσει συστάσεις υποδεικνύοντας τις ορθές πρακτικές για τη φροντίδα των παιδιών µε αναπηρίες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και τα ∆ιεθνή Σύµφωνα και Συµβάσεις προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθώς και τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, οι οποίες στην περίπτωση του ΚΕΠΕΠ Λεχαινών προφανώς καταστρατηγούνται, με δικαιολογία την έλλειψη προσωπικού και μέσων που οφείλεται στην παρούσα δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1.    Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άµεση κάλυψη των αναγκών περίθαλψης και φροντίδας των ανηλίκων και ενηλικιωθέντων, για όσο καιρό διαρκεί η παραµονή τους στη µονάδα, και την πρόσληψη επαρκούς κατάλληλου προσωπικού και λήψη ειδικών µέτρων για την πληρέστερη φροντίδα τους, σύμφωνα με τα θεσμοθετημένα δικαιώματά τους; Κρίνονται οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις επαρκείς και πόσες εξ αυτών καλύπτονται την τρέχουσα περίοδο;

2.    Προτίθεται να προβεί άμεσα στην εξάλειψη των πρακτικών εγκλεισμού σε κρεβάτια – κουβούκλια των φιλοξενουμένων παιδιών και στη γενικότερη λήψη  νοµοθετικών, διοικητικών και άλλων µέτρων για τη βελτίωση της ζωής και των προοπτικών ανάπτυξης των παιδιών µε αναπηρίες στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και την πραγµάτωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους, την επίτευξη της ειδικής προστασίας τους και την ουσιαστική κοινωνική φροντίδα, που συνιστούν βασικό όρο των αρχών ενός κοινωνικού κράτους και ταυτόχρονα υλοποίηση συνταγµατικής επιταγής, υποχρέωσης της Πολιτείας (Ν. 2101/92, αρ.4);

3.    Ποια είναι η πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας; Τι προβλέπει αυτό αναφορικά με το σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, τη χρηµατοδότηση και τους συγκεκριµένους στόχους σε σχέση µε τα παιδιά µε αναπηρίες, ιδιαίτερα για όσα βρίσκονται εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές


Μαρία Γιαννακάκη

Νίκος Τσούκαλης

Μαρία Ρεπούση