Μαρία Ρεπούση

Βουλευτής Α΄ Πειραιά

                                                                                                     17/ 11/ 2014

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα:  Μετέωρη η Πιστοποίηση του Εξειδικευμένου Κέντρου Κοινωνικής και Επαγγελματικής  Ένταξης  ΑμεΑ -ΕΚΚΕΕ -του Σωματείου «Η ΑΡΓΩ», αλλά και των υπολοίπων Εξειδικευμένων Κέντρων .

κ. Υπουργέ,

Το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ", έχει πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ (σήμερα ΕΟΠΠΕΠ) ως Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ΑμεΑ (ΕΚΚΕΕ) σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στην αρ.110328/21-2-2005 ΚΥΑ. Με την πιστοποίηση μπορούν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων έργων κατάρτισης και προετοιμασίας εισόδου στην αγορά εργασίας, των ΑμεΑ του Υπουργείου Εργασίας.

Το Νοέμβριο του 2013, ο ΕΟΠΠΕΠ κατ΄εφαρμογή του ν. 4093/12 (άρθρο Θ.18), καλεί τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) καθώς και τα  Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ), των οποίων οι άδειες λειτουργίας έληγαν στις 31/12/2013, να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να ανανεώσουν τις άδειες λειτουργίας τους και να μετονομαστούν σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 1 ή 2.

Επειδή τόσο στην ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ όσο και στο σχετικό νόμο δεν γίνεται αναφορά στα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής ένταξης,

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Η Πιστοποίηση του Εξειδικευμένου Κέντρου «Η ΑΡΓΩ»  Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ)  (Αρ. Πιστοπ. 13547),  εξακολουθεί να υφίσταται προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν και στο μέλλον  σε προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων έργων κατάρτισης και προετοιμασίας εισόδου στην αγορά εργασίας των ΑμεΑ;

                                                 

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση