ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα: «Σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα».

Προβλήματα που καθιστούν επισφαλή τη λειτουργία του συνεχίζει να αντιμετωπίζει το Σικιαρίδειο Ίδρυμα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι και οι μαθητές του να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να βρεθούν χωρίς «στέγη».

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα αποτελεί κληροδότημα της οικογένειας Σικιαρίδη στο κράτος από το 1939. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και επιχορηγείται από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ έχει ορισμένα έσοδα και από ασφαλιστικά ταμεία και δωρεές.

Το Ίδρυμα, με υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας και κατάρτισης, φιλοξενεί πολλά παιδιά με νοητική υστέρηση, καλύπτοντας βασικές τους ανάγκες, κυρίως εκπαίδευσης.

Σήμερα, έπειτα από 75 χρόνια κοινωνικής προσφοράς το Ίδρυμα αδυνατεί να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες και οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο, με ό, τι αυτό σημαίνει για την κοινωνική μέριμνα στη χώρα μας.

Να σημειώσουμε ότι τον Απρίλιο του 2012 ανεστάλη η λειτουργία του Ιδρύματος για τρεις μήνες, οπότε απολύθηκαν περί τα 22 άτομα, με τα αντίστοιχα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στο προσωπικό, στη φοίτηση των καταρτιζομένων και στον κοινωνικό αποκλεισμό των οικογενειών τους.

Να σημειώσουμε επίσης ότι τα λειτουργικά προβλήματα στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα επηρεάζουν άμεσα και τη λειτουργία των δυο δημόσιων ειδικών σχολείων (του 1ου Ειδικού Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Αμαρουσίου και του Δημόσιου Ειδικού Νηπιαγωγείου Δήμου Αμαρουσίου) που στεγάζονται σε κτίρια του Ιδρύματος, καθώς έχει αναλάβει τη μεταφορά και τη σίτισή τους.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Δεδομένης της πολυετούς κοινωνικής προσφοράς του Σικιαρίδειου Ιδρύματος, σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του;

2.Δεδομένου ότι το κλείσιμο του Σικιαρίδειου Ιδρύματος, που αποτελεί επί δεκαετίες πρότυπο κέντρο στήριξης παιδιών με αναπηρία, θα αναγκάσει τις οικογένειες των μαθητών να αναζητήσουν λύσεις σε ιδιωτικούς φορείς, όταν είναι ελάχιστοι εκείνοι που έχουν την οικονομική δυνατότητα για κάτι τέτοιο, προτίθεται να μεριμνήσει για εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά στη φροντίδα και στην κατάρτιση των μαθητών του Ιδρύματος; 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αναγνωστάκης Δημήτρης

Κυρίτσης Γιώργος

Πανούσης Γιάννης

Ρεπούση Μαρία