ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ).

Κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΠΕΕΔΝΕ) σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η διαδικασία πρόσληψης Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στις ΑΕΝ, δηλαδή ωρομισθίων, με αποτέλεσμα οι σχολές να υπολειτουργούν.

Οι ωρομίσθιοι, όπως εξηγούν, αποτελούν την πλειονότητα του διδακτικού προσωπικού αυτών των σχολών. Υπολογίζονται σε ποσοστό πάνω από το 65% του μόνιμου προσωπικού πανελλαδικά, όταν οι μόνιμοι λόγω κατάργησης των οργανικών θέσεων που δεν καλύφθηκαν έπειτα από αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις φτάνουν μόλις τους 70.

Υπάρχουν ΑΕΝ στην επικράτεια που έχουν μόνο έναν μόνιμο καθηγητή. Η απουσία των ωρομισθίων σημαίνει ότι οι σχολές καλούνται να λειτουργήσουν μόνο με τον διευθυντή. Επιπλέον δεν έχουν χορηγηθεί στους σπουδαστές τα προβλεπόμενα εκπαιδευτικά κείμενα.

Επιπρόσθετα η διακοπή παροχής σίτισης στις περιφερειακές ΑΕΝ είχε ως αποτέλεσμα μέσω των μετεγγραφών  τη συσσώρευση των μαθητών και μαθητριών  στις ΑΕΝ του κέντρου χωρίς όμως να έχει γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός  ενίσχυσης των Σχολών υποδοχής με το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Επειδή η αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης στην οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας κρίνεται  επιτακτική ανάγκη,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να κάνει,

1.Για την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης  Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ),

2.Για την διάθεση των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών κειμένων στους σπουδαστές,

3.Για την επαναφορά της παροχής σίτισης στους σπουδαστές των (ΑΕΝ).

 

Η ΕΡΩΤΩΣΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Μαρία Ρεπούση