Ερώτηση

προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Επέκταση του επιδόματος θέσης ευθύνης στους υποδιευθυντές των δομών Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης»

Στο νόμο 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄), και συγκεκριμένα στο άρθρο 18, καθορίζεται η καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, στον εν λόγω νόμο προβλέπεται επίδομα θέσης ευθύνης ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ασκούν καθήκοντα υποδιευθυντή στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στους υποδιευθυντές Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων. Δεν προβλέπεται όμως το ίδιο επίδομα για τους εκπαιδευτικούς που ασκούν ανάλογα καθήκοντα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και στις νεοϊδρυθείσες (ΦΕΚ Α΄ 193/2013 και ΦΕΚ Β΄ 2780/2014) Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίοι είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπάσθηκαν για δύο έτη ωςυποδιευθυντές στις ανωτέρω δομές της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.

Δεδομένου ότι ο ανωτέρω νόμος προβλέπει ανάλογο με τις μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επίδομα θέσης ευθύνης για τους Διευθυντές των προαναφερθεισών δομών που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης,

            Δεδομένου ότι αυτή η παράλειψη είναι μη τεκμηριωμένη, συνιστάάνιση και άδικη μεταχείριση εις βάρος των υποδιευθυντών των συγκεκριμένων δομών και αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Προτίθεστε να προβείτε άμεσα στην επέκταση του επιδόματος θέσης ευθύνης και στους υποδιευθυντές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Δημόσιων ΙΕΚ και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να αρθεί η αδικαιολόγητη αδικία εις βάρος των παραπάνω εργαζομένων;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μαρία Ρεπούση

Νίκος Τσούκαλης