18.9.2014

Ερώτηση

Προς τους κ.κ Υπουργούς

- Επικρατείας

- Οικονομικών

Θέμα: Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής

 

Με το άρθρο 18 του νόμου 4208/2013 εδόθη 6 μηνών παράταση, δηλ. μέχρι την 30/6/2014, ως καταληκτική ημερομηνία για την αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου τηλεοπτικών σταθμών. Κατά τη διαδικασία της ψήφισης του εν λόγω άρθρου τονίστηκε ιδιαίτερα ότι είναι η τελευταία φορά που δίδεται παράταση με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία να καθορίσει τους όρους και τα κριτήρια αδειοδότησης, το πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση αδειών των τηλεοπτικών σταθμών.

Εντούτοις, με το άρθρο 6, παράγραφος 3 του νόμου 4279/2014 η προθεσμία για την ολοκλήρωση της χορήγησης αδειών παρόχων περιεχόμενου ψηφιακής ευρυεκπομπής παρατάθηκε ως τις 31/12/2014.

Με δεδομένο ότι:

·  η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή έκβαση της ψηφιακής μετάβασης της χώρας,

·  η οριστική διακοπή του αναλογικού τηλεοπτικού σήματος, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της χώρας,  θα πρέπει να υπάρξει  την 1η Οκτωβρίου 2014 σε όλη την Επικράτεια,

·  η καταληκτική ημερομηνία για την χορήγηση των αδειών λήγει σε 3 μήνες,

και

Προκειμένου να λάβει οριστικά τέλος η πολυετής άναρχη χρήση των συχνοτήτων και η μη είσπραξη εσόδων από τα τέλη χρήσης τους,  αλλά και για  να εισέλθουμε ως χώρα στην ψηφιακή εποχή υπεύθυνα και με ορθή διάθεση αυτού του δημόσιου αγαθού,

ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαγωνιστική διαδικασία και η δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης για το ζήτημα της αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου;

2. Ποιες ενέργειες έχουν προγραμματιστεί  ώστε να εξασφαλιστεί η ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 του νόμου 4208/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε με, το άρθρο 6 του νόμου 4279/2014 για την αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου τηλεοπτικών σταθμών; Υπάρχει χρονοδιάγραμμα ενεργειών;

3. Είναι σε θέση η κυβέρνηση να δεσμευτεί για τη λήξη του ζητήματος;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Δημήτρης Αναγνωστάκης

Μαρία Γιαννακάκη

Γιώργος Κυρίτσης

Ασημίνα Ξηροτύρη

Γιάννης Πανούσης

Μαρία Ρεπούση

Νίκος Τσούκαλης

Νίκη Φούντα

Θωμάς Ψύρρας