12.9.2014

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό

- Παιδείας και Θρησκευμάτων

            Θέμα: «Εκτός κάθε νόμιμης προθεσμίας καθυστέρηση προκήρυξης πρώτης εκλογής  Προέδρου (Πρύτανη) και ιδιότυπο καθεστώς λειτουργίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας».

Σύμφωνα με το Π.Δ. (94/213) της συγχώνευσης των ΤΕΙ Πατρών και   Μεσολογγίου και της δημιουργίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, η Διοίκηση του Ιδρύματος είχε ανατεθεί προσωρινά μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013 στον Πρόεδρο του ΤΕΙ Πάτρας. Εντός της ημερομηνίας αυτής έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής του Προέδρου (Πρύτανη) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Επειδή η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως και, προκειμένου να μην υπάρξει κενό διοίκησης, με έγγραφο του Γ.Γ. κ. Κυριαζή δόθηκε η δυνατότητα συνέχισης άσκησης καθηκόντων από τον εκτελούντα χρέη Προέδρου «για εύλογο χρονικό διάστημα» μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου Προέδρου (Πρύτανη).

Το Συμβούλιο Ιδρύματος (Σ.Ι.) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας εκλέχτηκε με μεγάλη καθυστέρηση (διαπιστωτική πράξη ΦΕΚ 304/30-05-2014), και έκτοτε, παρά τα έγγραφα αιτήματα των μελών του Συμβουλίου, δεν έχει προβεί σε καμία νόμιμη ενέργεια για την εκλογή του Προέδρου (Πρύτανη) και συγκεκριμένα δεν έχει εκδοθεί καν η προβλεπόμενη διεθνής πρόσκληση ενδιαφέροντος, όπως προβλέπεται από το νόμο 4009/2011 και περιγράφεται λεπτομερώς στο έγγραφο του Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας κ. Κυριαζή (Φ.122.1/720/100718/Β2 στις 4-9-2012). Στο έγγραφο μάλιστα αυτό επισημαίνεται με έμφαση ότι: «Γίνεται φανερό ότι τα αρμόδια όργαναοφείλουν να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες που διαθέτουν για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης των T.Ε.Ι., η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του ανωτέρω τεθέντος αποκλειστικού χρονικού πλαισίου, με σκοπό την ομαλή καιεύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος».

Σε πολυσέλιδο Δελτίο Τύπου στις 18/06/2014 του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αναφέρονται μεταξύ άλλων: «Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει τον Ιούνιο του 2014 ως πλωτό εκκρεμές ανάμεσα στις συμπληγάδες της διοικητικής αρρυθμίας…».

Επειδή είναι αυτονόητο ότι η ανάδειξη Προέδρου του Ιδρύματος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος,

Επειδή σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ) της χώρας έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκλογής Προέδρου, πλην του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός

- Για ποιους λόγους το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας δεν εξέλεξε Πρόεδρο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών;

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και να αποκατασταθεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης

Μαρία Ρεπούση