Μαρία Ρεπούση

Βουλευτής  Α΄ Πειραιά

4/8/2014

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα:  Στήριξη εκπαιδευτικών που διορίζονται σε τουριστικές περιοχές.

 

Πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας πήρε την πρωτοβουλία της επιπλέον μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται σε σχολεία σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσει την αποδοχή της εκεί τοποθέτησης και παραμονής τους. Πρόβλημα αποδοχής της τοποθέτησής τους παρουσιάζεται επίσης σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση, όπου το κόστος ζωής, κυρίως ενοικίασης αλλά και εστίασης είναι ιδιαίτερα υψηλό. Οι  εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται στις περιοχές αυτές αναγκάζονται είτε να πληρώσουν υψηλό ενοίκιο είτε να νοικιάζουν κατοικία μόνον για τους μήνες που δεν υπάρχει τουριστική κίνηση με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Ως συνέπεια, υπάρχουν περιπτώσεις ακόμη και μη αποδοχής ανάληψης υπηρεσίας από εκπαιδευτικούς, ενώ εντείνονται οι σκέψεις για παραιτήσεις ή άδειες άνευ αποδοχών, όπως διαπιστώνουν εκπαιδευτικοί φορείς.

Η τοπική αυτοδιοίκηση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και να καλύψει τα κενά των σχολείων έχει κατά το παρελθόν σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία προβεί σε κινήσεις ενίσχυσης των εκπαιδευτικών διαθέτοντας τους καταλύματα σε λογικές τιμές ή και δωρεάν.

Οι πρωτοβουλίες αυτές χρειάζονται δημοσιότητα και ενίσχυση από την κεντρική διοίκηση του κράτους προκειμένου να γίνουν γνωστές και να γενικευθούν.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

· Κρίνεται σκόπιμη η ανάληψη μιας κεντρικής πρωτοβουλίας κυρίως για τη στέγαση των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται μακριά από την κύρια κατοικία τους;

· Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ιδιαίτερα υψηλών ενοικίων στις τουριστικές περιοχές της χώρας;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση