9.7.2014

Ερώτηση

Προς τους κ.κ Υπουργούς Ναυτιλίας και Αιγαίου

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Αναγνώριση ισοτιμίας των διπλωμάτων Εμπορικού Ναυτικού Α΄τάξης με τα πτυχία των Τ.Ε.Ι αποφοίτων ΑΕΝ – Διοργάνωση Προγραμμάτων  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)

 

Κατ΄εκτέλεση του άρθρου 14 του ν.3450/2006, με Προεδρικό Διάταγμα κατόπιν πρότασης των εμπλεκομένων Υπουργών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναγνώριση ισοτιμίας των διπλωμάτων Εμπορικού Ναυτικού Α΄τάξης με τα πτυχία των Τ.Ε.Ι, των αποφοίτων ΑΕΝ που εισήλθαν σε αυτές πριν από το ακαδημαικό έτος 2005-2006 και των αποφοίτων από τις Ανώτερες Σχολές  Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν). Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το σχετικό Π.Δ δημιουργώντας προβλήματα στις εργασιακές σχέσεις των ναυτικών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2005 και μετά, στον ν.3450/2006, δεν διευκρινίζεται η διαδικασία ισοτιμίας των διπλωμάτων. Αποτέλεσμα είναι όταν οι απόφοιτοι  πάρουν το δίπλωμα Α΄τάξης, αφού ολοκληρώσουν την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία και την αναβάθμιση των διπλωμάτων τους στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού(ΚΕΣΕΝ) που διαρκεί περίπου 7-8 χρόνια συνολικά, θα έχουν σοβαρό πρόβλημα αναγνώρισης των πτυχίων καθώς η διαδικασία δεν είναι ορισμένη.

Επίσης στο άρθρο 2 παρ.2 του ίδιου νόμου προβλέπεται έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων Πανεπιστημίων για τη διοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ). Τα προγράμματα αυτά οργανώνονται από τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τις ΑΕΝ.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί,

1. α. Για ποιους λόγους μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το σχετικό Π.Δ του άρθρου 14 του ν.3450/2006 για την αναγνώριση ισοτιμίας των διπλωμάτων Εμπορικού Ναυτικού Α΄τάξης των αποφοίτων ΑΕΝ που εισήλθαν σε αυτές πριν από το 2005 και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να εκδοθεί;

β. Για τους απόφοιτους του Ακαδημαϊκού έτους 2005 και μετά, με ποια διαδικασία θα γίνει η ισοτιμία του Επαγγελματικού τους δικαιώματος (δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄τάξης) με τον ακαδημαϊκό τίτλο των ΤΕΙ;

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έκδοση  του Π.Δ του άρθρου 2 παρ.2 του ίδιου νόμου για την οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων;

 

Η ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Ρεπούση