1.7.2014

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: «Κατάργηση σχολείου-γκέτο για Ρομά Σοφάδων»

 

Στη με αριθμό 72624/Δ4-12.05.2014 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΕ & ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), περιλαμβάνεται η κατάργηση του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου, στο οποίο φοιτούσαν μόνο παιδιά Ρομά και για τη λειτουργία του οποίου έχουν υπάρξει δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στις υποθέσεις «Σαμπάνης κλπ κατά Ελλάδας». Δεν περιλαμβάνεται όμως η κατάργηση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων, στο οποίο φοιτούν μόνο παιδιά Ρομά και για τη λειτουργία του οποίου έχει υπάρξει καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην υπόθεση «Λαβίδα και λοιποί κατά Ελλάδας», λόγω της «διαιώνισης της φοίτησης των παιδιών Ρομά σε ένα δημόσιο σχολείο στο οποίο φοιτούν αποκλειστικά Ρομά και της μη λήψης αποτελεσματικών μέτρων κατά του διαχωρισμού –όπως για παράδειγμα η κατανομή των μαθητών Ρομά σε μικτές τάξεις σε άλλα σχολεία των Σοφάδων ή η αναδιαμόρφωση του σχολικού χάρτη-, και τούτο λόγω ιδίως της αντίθεσης των γονιών των μη Ρομά μαθητών».

Όμως, από τις 28 Οκτωβρίου 2013 υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής αίτημα των παιδιών Ρομά που ζουν στις Σοφάδες και αναφέρονται στην απόφαση Λαβίδα του ΕΔΔΑ μέσω των εκπροσώπων τους ενώπιον των ελληνικών αρχών και του ΕΔΔΑ (Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι – ΕΠΣΕ) για να εκτελεστεί η απόφαση, όπως προτείνει το ΕΔΔΑ, με «κατανομή των μαθητών Ρομά σε μικτές τάξεις σε άλλα σχολεία των Σοφάδων ή η αναδιαμόρφωση του σχολικού χάρτη». Στην πράξη, με δεδομένη την κατάσταση στο Δήμο Σοφάδων, είναι προφανές πως αυτό απαιτούσε και απαιτεί την αναδιαμόρφωση των σχολικών περιφερειών ώστε να υπάρχουν μικτές τάξεις Ρομά και μη Ρομά και στα τρία σχολεία της περιοχής (1ο, 2ο και 4ο ΔΣ Σοφάδων) με την ίδια αναλογία Ρομά και μη Ρομά με αυτή στο συνολικό μαθητικό πληθυσμό του Δήμου Σοφάδων.  Στη συνέχεια, σύμφωνα με το Άρθρο 8 παρ. 1γ του ΠΔ 201/1998, πρέπει να γίνει μετεγγραφή όλων των μαθητών/τριών που θα πρέπει να μετακινηθούν από σχολείο σε σχολείο με βάση και την αρχή της μικρότερης δυνατής απόστασης.

Στο έγγραφο αυτό δεν έχει αποσταλεί έγγραφη απάντηση. Απλώς τα ελάχιστα παιδιά της προσφυγής ηλικίας ακόμα δημοτικού σχολείου μετεγγράφηκαν από το 4ο στα 1ο και 2ο ΔΣ.

Κατόπιν τούτων,

Ερωτάται ο αρμόδιους Υπουργός

1. Προτίθεται, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, να προβεί στην κατάργηση του σχολείου-γκέτο με αναδιαμόρφωση των σχολικών περιφερειών ώστε να υπάρχουν μικτές τάξεις Ρομά και μη Ρομά και στα τρία σχολεία της περιοχής (1ο, 2ο και 4ο ΔΣ Σοφάδων) με την ίδια αναλογία Ρομά και μη Ρομά με αυτή στο συνολικό μαθητικό πληθυσμό του Δήμου Σοφάδων και να ενημερώσει γραπτά τους Ρομά μέσω του μοναδικού νόμιμου εκπροσώπου τους;

2. Σε αυτή την περίπτωση, ποια μέτρα θα ζητήσει να ληφθούν ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ένταξή του μαθητικού πληθυσμού στα τρία σχολεία με δεδομένες έντονες αντιδράσεις στο παρελθόν που οδήγησαν στη διατήρηση της περιθωριοποίησης των παιδιών Ρομά σε σχολείο-γκέτο και στη συνεπακόλουθη καταδίκη για παράβαση του δικαιώματος των Ρομά στην εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις;

 

Οι ερωτώσες Βουλευτές

Μαρία Γιαννακάκη

Μαρία Ρεπούση