Μαρία Ρεπούση

Βουλευτής  Α΄ Πειραιά

23/6/2014

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα:  Λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ)

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό Παιδείας για ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και για μείζονος σημασίας ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής.

Αποτελείται από την Ολομέλεια και τα τρία επιμέρους Συμβούλια, το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ), το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) και το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ) όπου προεδρεύουν οι αντίστοιχοι Πρόεδροι. Στην ολομέλεια και στα επιμέρους Συμβούλια συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των κομμάτων, των εκπαιδευτικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων.

Παρά τη σημασία του θεσμού, το ΕΣΥΠ δεν έχει συνεδριάσει τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2012,  οπότε και μετά τις εθνικές εκλογές διαμορφώθηκε η οριστική σύνθεση των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Ενόψει του ορισμού των νέων μελών της ολομέλειας και των επιμέρους Συμβουλίων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  • Για ποιους λόγους δεν συνεδρίασε η ολομέλεια και τα επί μέρους Συμβούλια του ΕΣΥΠ;
  • Πότε προτίθεται να ζητήσει τη συνεδρίαση του ΕΣΥΠ;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση