18.6.2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΕΜΑ: « ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)»

 

Κύριε Υπουργέ,

Με το άρθρο 21 και 22 του ν.4150/13 «Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ και άλλες διατάξεις», θεσμοθετήθηκαν θέματα αναφορικά με την πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΑΕΝ. Συγκεκριμένα θεσπίστηκε η ποσόστωση για τα δυο φύλα προκειμένου να διασφαλίζεται και η πρακτική άσκηση των σπουδαστριών, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της φοίτησής τους. Με το σχετικό νόμο, προβλέπεται πρόστιμο  σε βάρος των εταιρειών που παραβαίνουν την υποχρέωση της ποσόστωσης.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 21 του σχετικού νόμου προβλέπεται ότι με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την υποχρέωση ποσόστωσης για τη ναυτολόγηση, τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου καθώς και κάθε  άλλο θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια.

Παρά τη ψήφιση του νόμου, παρατηρούνται διαδικασίες παράκαμψής του με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι διακρίσεις κατά των γυναικών.   

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Τηρείται από τους εφοπλιστές η υποχρέωση του άρθρου 21 του ν 4150/13 για κάθε θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της πρακτικής άσκησης επί πλοίου των σπουδαστριών;

2.α)Υπάρχουν μηχανισμοί έλεγχου στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑ προκειμένου να παρακολουθούν την εφαρμογή του νόμου;

  β)Έχουν επιβληθεί πρόστιμα και σε ποιες εταιρείες που δεν υλοποιούν τις διατάξεις του σχετικού νόμου;

 

Η ΕΡΩΤΩΣΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ  ΡΕΠΟΥΣΗ