Μαρία Ρεπούση

Βουλευτής Α΄Πειραιά

6-5-2014

Ερώτηση

προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Σχολική διαρροή»

 

Ανησυχητικά συνεχίζουν να είναι τα ποσοστά σχολικής διαρροής  στη χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει η έκθεση του Παρατηρητηρίου για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση της ΕΕ (για το 2013).  Στην εν λόγω έκθεση υπάρχουν σημαντικά στοιχεία για την εγκατάλειψη του σχολείου από τους μαθητές. Στην Ελλάδα το ποσοστό της εγκατάλειψης ανέρχεται στις 11.4% ποσοστιαίες μονάδες και είναι λίγο πιο κάτω από τον μέσο όρο των 28 κρατών που διαμορφώνεται στο 12.7%.

Με βάση το φύλο τα αγόρια εγκαταλείπουν το σχολείο σε ποσοστό 13.7% και η σχολική εγκατάλειψη για τα κορίτσια ανέρχεται σε 9.1%. Αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό της εγκατάλειψης για τους αλλοδαπούς μαθητές εκτός χωρών της ΕΕ που φθάνει για τη χώρα μας στο 45.8% ποσοστό που είναι το υψηλότερο ανάμεσα σε 16 χώρες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία. Δηλαδή 1 στους 2 αλλοδαπούς εγκαταλείπουν το σχολείο όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τους Έλληνες μαθητές είναι μόλις στο 8.3%.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα με βάση το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο κατατάσσεται στην 11η θέση. Η σχολική εγκατάλειψη μειώθηκε το 2012 συγκριτικά με το 2009 κατά 3.1 ποσοστιαίες μονάδες και ο στόχος για το 2020 είναι να διαμορφωθεί το ποσοστό στο 9.7% σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο συνεχίζουν να εμφανίζονται στις περιοχές των νομών Ροδόπης και Ευρυτανίας, με  επίσης μεγάλα ποσοστά να εμφανίζονται και στο νομό Ρεθύμνου, όπου το ποσοστό των ατόμων μεταξύ 15-29 ετών που έχουν μόνο απολυτήριο γυμνασίου ή ούτε καν δημοτικού, φτάνει το 43,5.

Αν και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου αποτελεί ένα πολύπλοκο και διαχρονικό φαινόμενο, το οποίο μέχρι  πρόσφατα αποδιδόταν σε ποικίλους παράγοντες διαφορετικής τάξης και διαφορετικού βαθμού κρισιμότητας ο καθένας, η παρουσία του όμως στις μέρες μας σχετίζεται προφανώς με την οικονομική κρίση και την διογκούμενη ανεργία που έχει πλήξει μεγάλα στρώματα της κοινωνίας. Η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει τον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, προκαλώντας πολλά προβλήματα με μεγάλα θύματα τα παιδιά .

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Ποια επιπλέον μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό σχολικής διαρροής στη χώρα μας;
  • Σε ποιες συγκεκριμένες δράσεις προτίθεται να προβεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου ειδικά στους νομούς Ευρυτανίας, Ροδόπης και Ρεθύμνου;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση