Ρεπούση

Βουλευτής Α΄ Πειραιά

4-4-2014

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Παιδείας

Θέμα:  «Έγγραφα προαγωγής ανήλικων αλλοδαπών μαθητών σε επόμενη τάξη»


Το δικαίωμα των ανηλίκων στην εκπαίδευση αναγνωρίζεται στην ελληνική έννομη τάξη, τόσο συνταγματικά (άρθ. 16, 21), όσο και μέσω της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ειδικότερα για τους αλλοδαπούς μαθητές ισχύει ειδική ρύθμιση που προβλέπει την εγγραφή ανηλίκων προερχόμενων από τρίτες χώρες, ακόμη και χωρίς να προσκομίζονται δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των Ελλήνων μαθητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προκάλεσαν την αυτεπάγγελτη παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη, σημαντικός αριθμός αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Αθήνας, δεν προάγεται στην επόμενη τάξη, εξαιτίας ελλείψεων σε δικαιολογητικά εγγραφής και παρόλο που πληροί τις προϋποθέσεις της επαρκούς φοίτησης.

Επειδή ανάλογα προβλήματα εμφανίζονται και σε άλλα σχολεία της χώρας, καθίσταται αναγκαία η έκδοση εγκυκλίου από το υπουργείο Παιδείας, στην οποία να διευκρινίζεται ότι η ελλιπής προσκόμιση πιστοποιητικών εγγραφής εκ μέρους των κηδεμόνων δεν πρέπει να αποτελεί λόγο μη προαγωγής του μαθητή στην επόμενη τάξη και να παρέχονται σαφείς κατευθύνσεις ως προς τις ενέργειες, στις οποίες οφείλουν να προβαίνουν οι διευθυντές των σχολείων και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δέχονται αιτήσεις εγγραφής με ελλιπή δικαιολογητικά.


Ήδη ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη με σειρά εγγράφων προς τον υπουργό Παιδείας, έλαβε μέρος σε σχετική συνάντηση και κατέληξε σε σύνταξη πορίσματος με στόχο την άρση της διαπιστωθείσας παραβίασης του δικαιώματος των παιδιών στην εκπαίδευση.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Γιατί δεν έχει ανταποκριθεί στο από 14-3-2014 πόρισμα του Συνήγορου του Πολίτη;

- Πότε προτίθεται να εκδώσει  διευκρινιστική εγκύκλιο για την απρόσκοπτη προαγωγή των αλλοδαπών μαθητών;


 

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση