24.7.2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ κ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ, ΥΠΟΥΡΓΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: Σχετικά με το μέλλον του θεσμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και τις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για τη Νεολαία

 

Κύριε Υπουργέ,

Τον περασμένο Μάρτιο είχε κατατεθεί στη Βουλή – από τον τότε υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτριο Ρέππα – νομοσχέδιο με τίτλο «Αναδιοργάνωση Υπουργείων και ΝΠΔΔ». Στο νομοσχέδιο αυτό προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, η συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης σε μία Γενική Γραμματεία με δική της ανεξάρτητη υποστηρικτική μονάδα Διοικητικού-Οικονομικού. Ωστόσο, σε προηγούμενη φάση και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής άτυπης εσωτερικής διαβούλευσης, είχε προκριθεί μία διαφορετική επιλογή ως προς την συγκρότηση των υπηρεσιών νέας γενιάς και δια βίου μάθησης, σύμφωνα με την οποία οι δύο γενικές γραμματείες θα συγχωνεύονταν σε μια Γενική Διεύθυνση στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, άποψη με την οποία φαίνεται ότι συντάσσονταν οι περισσότεροι εργαζόμενοι στους δύο αυτούς φορείς. Τελικώς, πριν από λίγες ημέρες ορίστηκαν νέοι γενικοί γραμματείς και οι δύο φορείς παρέμειναν ως είχαν.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, στις «περιπέτειές» της θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η προσωρινή μετακίνησή της στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Σεπτέμβριος 2010-Ιούνιος 2011). Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα παραπάνω δεδομένα όσο και τις αποσπασματικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια στον Τομέα της Νεολαίας, τεκμαίρεται ότι δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί από την Ελληνική Πολιτεία μια ολοκληρωμένη και σταθερή άποψη σχετικά με τον ρόλο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.  Το γεγονός αυτό είναι  λυπηρό και δεν συνάδει με τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα, οι οποίοι πλήττονται έντονα από πάσης φύσεως κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως εμπόδια στην πρόσβαση ή και στη συνέχιση των σπουδών τους (ακόμη και στο επίπεδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης), αδυναμία ένταξης στην αγορά εργασίας, επισφαλής απασχόληση, αποκλεισμός από το ασφαλιστικό σύστημα και το σύστημα υγείας, ψυχικά και άλλα προβλήματα, αυξημένη παραβατικότητα, κτλ.    

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα απογοητευτικά είναι και τα παρακάτω στοιχεία:

  • Η ανεργία των νέων στην ηλικιακή ομάδα 16 έως 24 ετών έχει ξεπεράσει πλέον το 50% (πρακτικά τούτο σημαίνει ότι ένας στους δύο νέους αυτής της ηλικίας είναι σήμερα άνεργος).
  • Η μαθητική διαρροή σε ορισμένες λαϊκές γειτονιές των αστικών κέντρων και στην ύπαιθρο, κυμαίνεται από 20 έως 60%.
  • Το ποσοστό των Ελληνικών νοικοκυριών με παιδιά ηλικίας 12-17 ετών που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας φτάνει στο 34.7%. 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη διαμόρφωσης ενός εθνικού σχεδίου δράσης για τη Νεολαία με στοχευμένες κοινωνικές και άλλες πολιτικές για την ουσιαστική στήριξη των νέων. Γιατί, χωρίς αμφιβολία, έφτασε πλέον η στιγμή η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, αφενός, να σταματήσει να έχει στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της την διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των νέων και, αφετέρου, να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα της Νεολαίας – όπως, εξάλλου, προβλέπεται και στον ισχύοντα Οργανισμό λειτουργίας της – αναλαμβάνοντας νέες δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης, την παροχή περισσότερων ευκαιριών δια βίου μάθησης, τη δημιουργία νέων μορφών πρόνοιας με τη σύμπραξη και της κοινωνίας πολιτών, την έμπρακτη υποστήριξη της νεανικής δημιουργικότητας και καινοτομίας,  κτλ.

Στο πλαίσιο όλων αυτών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

  1. Ποια είναι η θέση του κ. Υπουργού για τον ρόλο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς σήμερα;
  2. Θα παραμείνει τελικά ο θεσμός  ως έχει, δηλαδή ως αυτόνομη Γραμματεία και επιτελική/συντονιστική μονάδα του Υπουργείου Παιδείας, ή προγραμματίζεται κάποια άλλη παρέμβαση;
  3. Με ποιους τρόπους σχεδιάζει ο κ. Υπουργός να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερα οξυμένων προβλημάτων της Ελληνικής Νεολαίας;

Η ερωτούσα Βουλευτής

ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ