ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα: Αναφορικά με τη μεταφορά λυμάτων της Ανατολικής Αττικής στην Ψυττάλεια.

 

κκ. Υπουργοί,

Ως γνωστόν η Ψυττάλεια είναι ένα μικρό νησί μεταξύ του Πειραιά και της Σαλαμίνας επιφορτισμένο με το βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων του Λεκανοπεδίου. Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη εξυπηρετώντας καθημερινά πάνω από 5 εκατ. πολίτες του Νομού Αττικής. Σύμφωνα με μελέτες ειδικών και εργαζόμενους στο ΚΕΛΨ το Κέντρο λειτουργεί ήδη στο όριο των δυνατοτήτων του. Παρά το γεγονός αυτό με απόφαση του το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέταξε στις 4/5/2012 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) τα έργα μεταφοράς λυμάτων της Παλλήνης και της Ανθούσας στην Ψυττάλεια (ενώ αρχικά προβλεπόταν η Κατασκευή Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων στα Βόρεια Μεσόγεια), ενώ με άλλες δύο αποφάσεις στις 10/5/2012 ενέταξε στο ίδιο πρόγραμμα και τα δίκτυα αποχέτευσης των οικισμών Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας και Καλυβιών Θορικού. Το έργο προβλέπει την κατασκευή αγωγού πολλών χιλιομέτρων για τη μεταφορά των λυμάτων στο ΚΕΛΨ, γεγονός που απαιτεί κονδύλια πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αδικαιολόγητα φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί ο αρχικός σαφής σχεδιασμός για την τοπική διαχείριση τους σε τρία ΚΕΛ.

Επειδή το ενδεχόμενο αυτό θα επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία του ΚΕΛΨ,

Επειδή η ανεξέλεγκτη επιβάρυνση του ΚΕΛΨ ζημιώνει σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και υποβαθμίζει το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών του,

Επειδή με την εκτέλεση των έργων όπως έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ με προσανατολισμό τη μεταφορά των λυμάτων στην Ψυττάλεια προκαταλαμβάνεται και θεωρείται δεδομένη η μεταφορά των λυμάτων χωρίς καμία απολύτως διαβούλευση και έγκριση από τα αρμόδια όργανα,

και Επειδή κάθε επιπλέον μεταφορά λυμάτων στην Ψυττάλεια από οποιαδήποτε περιοχή εκτός λεκανοπεδίου Αθηνών απαιτεί πλήρη περιβαλλοντική αδειοδότηση με ενδελεχή εξέταση εναλλακτικών λύσεων όπως προβλέπεται στην επικαιροποιημένη ΚΥΑ 140774/2009 που καθορίζει τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του ΚΕΛΨ.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1. Ποια η θέση των αρμόδιων Υπουργείων;

2. Προτίθενται να αναιρέσουν τις εν λόγω αποφάσεις και να προχωρήσουν στις αναγκαίες διαβουλεύσεις με την Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες;

3. Για ποιους λόγους εγκαταλείφθηκαν τα σχέδια δημιουργίας τοπικών ΚΕΛ στην Ανατολική Αττική;

4. Έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές μελέτες για το όριο δυνατοτήτων του ΚΕΛΨ;

Παρακαλούνται να καταθέσουν στη Βουλή:

1. Όλες τις σχετικές μελέτες για τις παραμέτρους λειτουργίας και τις δυνατότητες επεξεργασίας λυμάτων του ΚΕΛΨ.

2. Τις μελέτες βάσει των οποίων λήφθηκαν οι εν λόγω αποφάσεις.

3. Τις σχετικές μελέτες του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

 

Η Ερωτούσα Βουλευτής

ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ