4.11.2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ  ΤOΥΣ κ.κ  ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση της από 25-11-2008 σύμβασης παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε και ΣΕΠ Α.Ε»

 

Κύριε Υπουργέ,

Στις 30-8-2013, υπεγράφη «Πρακτικό διαδικασίας φιλικής διευθέτησης»   μεταξύ της θυγατρικής εταιρίας της Cosco Ltd «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.» (ΣΕΠ) και του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) για την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης.

Οι δυο πλευρές συμφωνούν, μεταξύ άλλων, η ΣΕΠ να αναλάβει την κατασκευή του Δυτικού τμήματος  της Προβλήτας ΙΙΙ (που δεν ήταν μέρος της σύμβασης Παραχώρησης), την αναβάθμιση της Προβλήτας ΙΙ αλλά και την κατασκευή προβλήτα πετρελαιοειδών για λογαριασμό του ΟΛΠ.

Ορίζεται επίσης ότι, το εγγυημένο αντάλλαγμα που υποχρεούται η COSCO να καταβάλλει και  προβλέπεται στην από 25-11-2008 υφιστάμενη σύμβαση, αναστέλλεται μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα και πάντως μέχρι  το ΑΕΠ ανέλθει στο επίπεδο του 2008 +2%.

Όμως με την υπ΄αρ. 3377/2014 Απόφαση το Ελεγκτικό Συνέδριο έθεσε στο σκεπτικό του κάποιους όρους προκειμένου να αποφανθεί  ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της δεύτερης τροποποιητικής σύμβασης μεταξύ του Ο.Λ.Π Α.Ε και της ΣΕΠ Α.Ε.  Συγκεκριμένα τα  δυο κύρια σημεία του σκεπτικού της απόφασης είναι, α) ο χρονικός περιορισμός ισχύος της αναστολής καταβολής του εγγυημένου ανταλλάγματος από τη ΣΕΠ Α.Ε σε επτά (7) έτη από την ημερομηνία έναρξης κατασκευής του Δυτικού Τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ και β) η προσθήκη όρου για καταβολή σταθερού ετήσιου ανταλλάγματος και επί  της Δυτικής πλευράς του Προβλήτα ΙΙΙ.

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις της νομικής υπηρεσίας του ΟΛΠ, για τη νομιμότητα της επέκτασης της σύμβασης τα ανωτέρω θα τεθούν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

Ποια είναι η πολιτική άποψη των συναρμόδιων Υπουργείων αναφορικά με τους όρους που έθεσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο σκεπτικό του;

 

Η Ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση