18.9.2014

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

- Παιδείας και Θρησκευμάτων

- Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Θέμα: «Υπαγωγή των ωρομισθίων εκπαιδευτικών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στο άρθρο 31 του ν. 4186/2013»

 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαρίας στελεχώνονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπάγονται σε ένα ιδιότυπο εργασιακό και  ασφαλιστικό καθεστώς. Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο υπογράφουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κάτι που καθιστά υποχρεωτική την εργασία με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και την αυτασφάλισή τους.Αντιμετωπίζονται, εν ολίγοις, ως ελεύθεροι επαγγελματίες και υποχρεώνονται, εάν το ποσό πληρωμής από την εργασία τους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπερβεί τις 5.000 €, την επόμενη σχολική χρονιά, να ανοίξουν βιβλία στην εφορία, να εγγραφούν στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), με την υποχρέωση καταβολής περίπου 300 € ανά μήνα κατά περίπτωση.

Για το θέμα παρενέβη ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος, με επιστολή που απευθύνει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη Διοίκηση του ΙΚΑ και κοινοποιείται στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ζητεί τροποποιήσεις της διάταξης του άρθρου 31 του ν. 4186/2013, ώστε να προστεθούν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής και οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο με σύμβαση στα Σ.Δ.Ε., επισημαίνοντας ότι η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ και των καθηγητών των Σ.Δ.Ε. υπό τους όρους του άρθρου 31 του ν. 4186/2013 υπαγορεύεται από τους ίδιους λόγους που αιτιολόγησαν και την υπαγωγή των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ.

Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι από το Μάρτιο του 2014 οι εκπαιδευτές καθηγητές των Δημόσιων ΙΕΚ εργάζονται με ένσημα στο ΙΚΑ, αν και ανήκουν στον ίδιο φορέα, δηλαδή τη Γενική Γραμματεία Διά βίου Μάθησης. Επιπλέον, το ποσό πληρωμής ανά ώρα είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό των ΣΔΕ.

Επειδή οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές των Σ.Δ.Ε βιώνουν ένα ιδιότυπο εργασιακό καθεστώς ανασφάλιστης εργασίας εντός του Δημοσίου,

Επειδή χιλιάδες εκπαιδευτές ενηλίκων απασχολούνται χωρίς καμία ιατροφαρμακευτική κάλυψη για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειάς τους,

Επειδή με αυτό τον τρόπο ωθούνται στην ανεργία αυτοί των οποίων η εργασία στα ΣΔΕ είναι η μόνη απασχόληση,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,

- Προτίθεστε να τροποποιήσετε άμεσα το άρθρο 31 του ν. 4186/2013, έτσι ώστε να υπαχθούν σε αυτό και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μαρία Ρεπούση

Νίκος Τσούκαλης