28.3.2014

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας/εφαρμογής "MySchool".

 

Το υπουργείο Παιδείας με την υπ. αρ. πρωτ. 171490/Δ2/12.11.13 εγκύκλιo γνωστοποίησε τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «MySchool» για όλες τις σχολικές μονάδες, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες καλούνται σε καθημερινή βάση να ενημερώνουν τη συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα/εφαρμογή στον ιστότοποhttps://myschool.sch.gr.

Η βάση δεδομένων αποτελεί, σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, υποχρεωτική διοικητική αρμοδιότητα των Διευθυντών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων. Ο διαχειριστής της σχολικής μονάδας καλείται να καταχωρήσει στοιχεία και προσωπικά δεδομένα των μαθητών της σχολικής του μονάδας.

Ενδεικτικά, στη συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα καταγράφονται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΜΚΑ, οικογενειακά στοιχεία μαθητή, καταγωγή, επιδόσεις ανά μάθημα, απουσίες, επιβληθείσες ποινές (μείωση διαγωγής, παρατήρηση, επίπληξη), καθώς και η αιτία για κάθε ποινή, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητή με πρόβλεψη καταγραφής/περιγραφής του οικογενειακού περιβάλλοντος και τυχόν φαρμακευτικής αγωγής του μαθητή, εκ των οποίων πολλά συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, καθώς και των εκπαιδευτικών.

Το υπουργείο προχώρησε σε εσπευσμένη και υποχρεωτική λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας αποτύπωσης των σχολικών μονάδων και συλλογής πληροφοριών. Η ψηφιακή πλατφόρμα κατασκευάστηκε χωρίς την παραμικρή ανάμειξη και συμβολή των χρηστών της και παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις και προβλήματα, τόσο ως προς την αρχιτεκτονική της και τη λειτουργικότητά της, όσο και ως προς το περιεχόμενο των στοιχείων που οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καταχωρίσουν, δεδομένου ότι δεν πληροί τις σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές της ασφάλειας που απαιτούνται όταν καταχωρούνται στοιχεία στο Διαδίκτυο.

Να σημειωθεί δε ότι το νέο σύστημα λεπτομερειακής καταγραφής στοιχείων για μαθητές και καθηγητές έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τη ΔΟΕ, την ΟΛΜΕ αλλά και από Ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων.

Επειδή, η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών και σύμφωνα με τον Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και το άρθρο 2 ορίζεται ότι: «ευαίσθητα δεδομένα νοούνται τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια…»,

Επειδή σύμφωνα με τον Ν. 2472/97 και το άρθρο 12: «καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας»,

Επειδή, μέσω της συγκεκριμένης ψηφιακής πλατφόρμας ενδέχεται να προκύψουν έμμεσες αδιαφανείς αξιολογήσεις για τη μαθητική κοινότητα ή τους εκπαιδευτικούς

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει για την εξασφάλιση της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών;

2. Παρέχει το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Παιδείας τις εγγυήσεις ασφαλείας ότι δεν θα εκτίθενται απόρρητα προσωπικά δεδομένα σε κοινή χρήση, στα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία η βάση δεδομένων θα είναι ανοιχτή και ότι μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι θα έχουν πρόσβαση σ’ αυτά;

3. Υπάρχει άμεση συνεννόηση του υπουργείου με την Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να διορθωθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την εσπευσμένη εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας/εφαρμογής «MySchool»;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αναγνωστάκης Δημήτρης

Ρεπούση Μαρία

Τσούκαλης Νίκος

Ψύρρας Θωμάς