Μαρία Ρεπούση

Βουλευτής Α΄ Πειραιά

14-7-2014

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό  Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα:  Διαμαρτυρία για το πλαίσιο  δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2014-2015 του προγράμματος ΕΣΠΑ

Σας καταθέτω επιστολή διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας  Συλλόγων  Ιδιωτικών  Παιδικών Σταθμών (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ)  με την οποία ζητούν να αναπροσαρμοστεί  κατά τρόπο δίκαιο και ισότιμο για τους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2014-2015 και να ανταποκρίνεται στο πνεύμα των πραγματικών συνθηκών στον χώρο της προσχολικής αγωγής.

 

Η καταθέτουσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση