Μαρία Ρεπούση

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Βουλευτής Α΄ Πειραιά

Πειραιάς  16-7-14

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου

Θέμα: Πραγματοποίηση ελέγχου κλιμακίου ΠΝΟ και ITF στο υπό Κυπριακή σημαία πλοίο “Vastervik

 

        Σας καταθέτω το αριθμ. 3696/16-7-14 έγγραφο της ΠΝΟ, το οποίο σας έχει ήδη αποσταλεί, σχετικά με την επιθεώρηση  κλιμακίου της  ΠΝΟ και ITF στο υπό Κυπριακή σημαία πλοίο “Vastervik”.

         Όπως αναγράφουν στη σχετική επιστολή ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε παρουσία τριών Λιμενικών , του Λιμεναρχείου Κερατσινίου και διαπιστώθηκαν παρατυπίες στις  συμβάσεις εργασίας στην  ασφαλιστική κάλυψη, οφειλές δεδουλευμένων αποδοχών καθώς και προβλήματα στη σίτιση  του πληρώματος και στην  ηλεκτροδότηση του πλοίου  λόγω οφειλών.  

                                                 

Η καταθέτουσα Βουλευτής

Μαρία Ρεπούση