Για το επιστημονικό έργο της Μαρίας Ρεπούση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

 

Link