17-12-2014

Πράγματι, γνωρίζουμε τα αποτελέσματα έχουμε δει τις έρευνες και της UNICEF και άλλων οργανισμών, σχετικά με την κατάσταση των παιδιών. Και στις αναπτυγμένες πλούσιες χώρες, αλλά και στη χώρα μας και τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά. Διότι, κατά κάποιο τρόπο αναιρούν και αυτή την ίδια τη θεωρία της προόδου. Δηλαδή, επιστρέφουμε σε νούμερα τα οποία θα έπρεπε να μας προβληματίσουν, πάρα πολύ για το που πάει ο λεγόμενος αναπτυγμένος κόσμος. Μέσα σε 4 χρόνια, στις 23 πιο πλούσιες χώρες του κόσμου, η εισοδηματική φτώχια των παιδιών παρουσιάζει δραματική αύξηση, και άρα θα πρέπει να σχεδιαστούν συγκεκριμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση της.

3-12-2014

Κύριε  Υπουργέ,

νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι το Ασφαλιστικό Σύστημα της χώρας νοσούσε,  επί σειρά ετών και προ κρίσης. Την κύρια ευθύνη γι' αυτό, όχι μόνο στη δική μας περίπτωση αλλά και σε άλλες περιπτώσεις όπου αντίστοιχα χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν το ασφαλιστικό σύστημα μιας χώρας, έχουν οι κυβερνήσεις. Αυτό εμείς, ξέρουμε ως πολίτες της Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να ζητάμε το λόγο για το τι έγινε και για το τι δεν έγινε από τους συνδικαλιστές. Οι πολίτες στις δημοκρατίες κλέβουν Κυβέρνησης και οι Κυβερνήσεις αυτές έχουν την ευθύνη για ότι έγινε όλα αυτά τα χρόνια.

19-11-2014

Γνωρίζετε, δεν λέω κάτι πρωτότυπο, τόσο η κρίση που περνά η χώρα μας όσο και οι πολιτικές που έχουν επιλεγεί για να αντιμετωπίσουν την κρίση, πλήττουν όλο και περισσότερο την υγεία και την περίθαλψη που είναι ένα από τα βασικά δικαιώματα, όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά σύμφωνα με το Σύνταγμα και όσων διαμένουν στη χώρα αυτή. Η Ελληνική Πολιτεία, είναι υποχρεωμένη να παρέχει το βασικό αυτό δικαίωμα σε όλους τους διαμένοντες, ανεξάρτητα αν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή όχι.

18-11-14

Η κατάργηση του συστήματος των διαφορετικών ταχυτήτων των ασφαλισμένων δεν σημαίνει ότι θα πάμε στη χαμηλή ταχύτητα όλοι. Δηλαδή, ότι καταργούμε την ισοτιμία στο σύστημα βάζοντας όλους τους ασφαλισμένους στη χειρότερη μοίρα.