14.11.2014

Θα ξεκινήσω με την τροπολογία που έχετε καταθέσει για τα πειραματικά σχολεία. Συμφωνούμε ότι υπάρχει μεγάλο αίτημα από την μεριά της πολιτείας σε ότι αφορά τα πειραματικά σχολεία, που είναι καλά δημόσια σχολεία και άρα, κατανοώ την ανάγκη ίδρυσης νέων πειραματικών σχολείων που φυσικά ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που έχετε θέσει.

Κύριε Υπουργέ, δεν μπορείτε να κάνετε υπάρχον δημόσιο σχολείο, να το μετατρέψετε σε πειραματικό παρακάμπτοντας την γνώμη του συμβουλίου των διδασκόντων. Γιατί; Δεν είναι μόνο θέμα δημοκρατίας. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα πειραματικά σχολεία έχουν πολύ περισσότερα καθήκοντα γι’ αυτό και ο νόμος ο αρχικός για την ίδρυση των πειραματικών, είχε προβλέψει μια ανταπόδοση της Πολιτείας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, για τους οποίους αυξήσατε το ωράριο διδασκαλίας ή μάλλον καταργήσατε την μείωση των πέντε ωρών που είχαν οι διδάσκοντες στα πρότυπα πειραματικά σχολεία και αυτοί οι άνθρωποι, εργάζονται πολύ περισσότερο από το ωράριό τους για να κάνουν τους ομίλους, τις λέσχες. Δεν τους έχετε δώσει το επίδομα που τους έχετε υποσχεθεί.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Μιλάτε για τα υφιστάμενα.

ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ναι μιλάω για τα υφιστάμενα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Εδώ όμως δεν μιλάμε για τα υφιστάμενα. Μιλάμε για τα μελλούμενα.

ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ναι θέλω να το συνδέσω. Δηλαδή, ο νόμος δεν δίνει τα σχετικά προνόμια στους διδάσκοντες στα πειραματικά σχολεία, με την ύπαρξη γραμματείας, με το επίδομα κ.λπ. και ταυτόχρονα εσείς θέλετε με αυτή την τροπολογία να μετατρέπετε ένα δημόσιο σχολείο σε πειραματικό, χωρίς την σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων. Δηλαδή, οι διδάσκοντες αυτοί που θα κληθούν να εργαστούν…

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Ξέρετε πως λειτουργούν τα πρότυπα; Ξέρετε το θέμα;

ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Το ξέρω πάρα πολύ καλά.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Με αυτά που ακούω μόνο τα μισθολογικά των υφισταμένων προτύπων σας ενδιαφέρουν. Καταλαβαίνετε τι λέμε;

ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Σας παρακαλώ πολύ δεν θα με διακόπτετε και να προσέχετε τον τρόπο με τον οποίο μου απευθύνεστε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε τι λέω. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω. Λέω, ότι την τροπολογία που φέρνετε θέλετε να μετατρέψετε ένα δημόσιο σχολείο σε πειραματικό σχολείο, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του συλλόγου των διδασκόντων, από την στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί θα κληθούν με βάση αυτή την μετατροπή να εργαστούν σε ένα νέο περιβάλλον.

Το αίτημα της κοινωνίας για τον πολλαπλασιασμό αυτών των σχολείων, είναι μια πολύ θετική ένδειξη γι’ αυτά τα σχολεία. Θα πρέπει η πολιτεία να λειτουργήσει ανταποδοτικά στα σχολεία αυτά και να εφαρμόσει το νόμο που δεν τον έχει εφαρμόσει. Σε ότι αφορά την ίδρυση νέων πειραματικών σχολείων, ναι. Σε ότι αφορά την μετατροπή των υφιστάμενων σχολείων σε πειραματικά, δεν μπορεί αυτό να γίνεται χωρίς την σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων.

Θέλω να μείνω επίσης στην ρύθμιση, που αφορά τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης. Ίσως γνωρίζουν οι συνάδελφοι, ότι τα κριτήρια με τα οποία τοποθετούνται οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης είναι πολιτικά, κομματικά κριτήρια. Δηλαδή, η κάθε νέα κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός, διορίζει τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης. Κατά την άποψή μας, αυτό πρέπει να σταματήσει. Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης θα πρέπει μέσα από μια δημόσια προκήρυξη, με τελείως αξιοκρατικά κριτήρια, να τοποθετούνται επικεφαλής των διευθύνσεων εκπαίδευσης στην περιφέρεια.

Τι έρχεται να κάνει αυτή η τροπολογία; Αντί να σταματήσει αυτό το καθεστώς επιλογής των περιφερειακών διευθυντών λέει, ότι στην περίπτωση που αυτοί αλλάξουν εξαιρουμένων των λόγων συνταξιοδότησης ή πειθαρχικών λόγων, δηλαδή, αν αλλάξει η Κυβέρνηση, αυτοί μπορούν να αποσπώνται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σε επιθεωρητές ελεγκτές ή τους δίνεται η δυνατότητα να διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου συμβούλων του αυτοτελούς επιστημονικού γραφείου του Υπουργείου Παιδείας.

Εμείς πιστεύουμε ότι το να μπορούν να διεκδικήσουν θέση και να έχουν θέση σχολικών συμβούλων, είναι αρκετό. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το καθεστώς επιλογής των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης και να γίνεται με αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια.

Σε ότι αφορά τα μαθήματα. Σχετικά με την διάρθρωση των μαθημάτων που εξετάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχετε βάλει διαζευκτικά τη χημεία, με την πληροφορική. Αυτό το διαζευκτικά, θα πρέπει να το επιλύσουμε. Τι θα πει διαζευκτικά χημεία ή πληροφορική; Θα πρέπει να ορίσετε για ποια τμήματα θέλετε την πληροφορική πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και για ποια τμήματα θέλετε την χημεία και να μας το αιτιολογήσετε και αυτό. Να υπάρχει ένα σκεπτικό και ένα επιχείρημα για το λόγο για τον οποίο το κάνετε. Το ή δεν λέει τίποτα.

Εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά είχαμε προτείνει την πληροφορική ως πέμπτο εξεταζόμενο μάθημα στα τμήματα που κατά την άποψη του Υπουργείου απαιτείται η γνώση της πληροφορικής, για να εισαχθεί κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια στο αντίστοιχο τμήμα. Να παραμείνει η χημεία ως εξεταζόμενο μάθημα όπως ήταν από το προηγούμενο σχέδιο νόμου.

Σχετικά με την κατάργηση της λογοτεχνίας στα τρία επιστημονικά πεδία και την διατήρησή της στα δύο. Διαφωνούμε. Η λογοτεχνία είναι ένα μάθημα που δίνει μια έμφαση στον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της παιδείας μας. Η κατάργησή της στα τρία από τα πέντε επιστημονικά πεδία ενδυναμώνει τον τεχνοκρατικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Δηλαδή, συμφωνούμε με την ένσταση που κάνει η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. Η λογοτεχνία είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα για όλα τα παιδιά και όχι μόνο γι’ αυτά που κατευθύνονται σε ανθρωπιστικές ή παιδαγωγικές επιστήμες και άρα ξαναδείτε το.

Σε ότι αφορά τις σχολές δραματικής τέχνης, χορού κ.λπ.. είχαμε κάνει ερώτημα στο Υπουργείο Παιδείας, επίκαιρη ερώτηση, θεωρώντας ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ρυθμιστεί. Ενδεχομένως, η ρύθμιση αυτή να περιλαμβάνει την εξέταση αυτών των αποφοίτων σε κάποια μαθήματα από τα αρμόδια τμήματα, που έχουν εν τω μεταξύ δημιουργηθεί.

Γιατί παλαιότερα δεν είχαμε π.χ. σχολές θεάτρου ή σχολές κινηματογράφου κ.λπ., τώρα έχουμε πανεπιστημιακά τμήματα. Εφόσον η πολιτεία αναγνωρίζει αυτές τις σχολές και παλαιότερα, μάλιστα, έδινε και το δικαίωμα στους αποφοίτους αυτών των σχολών, να διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τώρα θα πρέπει τα παιδιά αυτά, εφόσον τελειώνουν αναγνωρισμένες σχολές από το κράτος, με ό,τι εποπτεία και κριτήρια θέτει το κράτος, να έχουν τη δυνατότητα κάποιας ισοτιμίας, κάτι να κάνουν το πτυχίο τους κι αν θεωρείτε ότι πρέπει, να κάνουν κι επιπλέον μαθήματα σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα, για να πάρουν την ισοτιμία αυτή, να μπορούν να το κάνουν.

Σας ξαναλέω, αυτή η διαπίστευση που λέτε, δεν λέτε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά θα έχουν ισοτίμηση του πτυχίου τους και με βάση αυτό θα έχουν κάποια επαγγελματικά δικαιώματα; Τι σημαίνει «διαπίστευση»; Δεν το ορίζετε.

Τώρα, σε ό,τι αφορά το Διεθνές Πανεπιστημίου, άκουσα με προσοχή τον κ. Κυριαζή, αλλά θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο μόνο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι νέοι επιστήμονες και συνεχώς φέρνουμε τροπολογίες και ρυθμίσεις, που δίνουν το δικαίωμα σε συνταξιούχους έγκριτους συναδέλφους, να παίρνουν θέσεις. Λοιπόν, ξανά δείτε το αυτό και με το braindrain και με τη μεγάλη ανεργία σε νέους πτυχιούχους.

Περνάω στη μειονοτική εκπαίδευση, κ. Γενικέ. Έχει πολύ θετικά σημεία. Το πρώτο, που θεωρούμε ότι είναι θετικό, είναι η επίλυση του ζητήματος διορισμού στα σχολεία της μειονοτικής εκπαίδευσης αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι σωστή η κατάργηση του συντονιστή μειονοτικής εκπαίδευσης και του αντίστοιχου γραφείο, καθώς εντάσσονται στις δομές, που έχει το κράτος για την εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι κάθε ξεχωριστή δομή μειονοτικής εκπαίδευσης ανοίγει παράθυρα για αυταρχισμό και ανεξέλεγκτη λειτουργία, άρα αυτά είναι θετικά στοιχεία.

Ερχόμαστε, όμως, στο Διδασκαλείο. Γνωρίζετε ότι η πολιτεία έχει καταργήσει τα διδασκαλεία για την επιμόρφωση των δασκάλων, που λειτούργησαν για πάρα πολλά χρόνια με πολύ θετικά αποτελέσματα. Φτιάχνετε ένα ξεχωριστό διδασκαλείο για τη μειονοτική εκπαίδευση. Καταρχήν, για να εκπαιδεύσετε ποιους και πόσους; Εάν περάσουμε στο καθεστώς της ποσόστωσης, ένας ή δύο θα μπαίνουν στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Έχουμε, να κάνουμε - όπως κι εσείς, νομίζω, το είπατε - μ’ έναν αριθμό 10-15 ατόμων. Φτιάχνετε, λοιπόν, μια δομή, ένα διδασκαλείο, για να εκπαιδεύει 15 άτομα, τα οποία να κατευθύνονται στη μειονοτική εκπαίδευση, κι εννοούμε το μειονοτικό πρόγραμμα, ενώ έχουμε καταργήσει τα διδασκαλεία για τους αποφοίτους των παιδαγωγικών τμημάτων. Δεν μας που ορίζετε το χρόνο της διάρκειας των σπουδών κι αυτό, έστω κι αν είναι ένας χρόνος η διάρκεια των σπουδών, δεν συνιστά διάκριση για τον δάσκαλο, που όταν τελειώνει το παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης κι έχει επαγγελματικά δικαιώματα, είναι τέσσερα χρόνια, ενώ γι' αυτόν που κατευθύνεται στη μειονοτική, θα πρέπει να είναι πέντε χρόνια ή και έξι, ενδεχομένως, εάν το αρμόδιο τμήμα.

Σας τα λέω αυτά, γιατί η πολιτεία για να επιλύσει όλο αυτό το ζήτημα κατήργησε την ΕΠΑΦ κι έβαλε τα παιδιά αυτά, να φοιτούν σ’ ένα παιδαγωγικό τμήμα παίρνοντας μαθήματα ειδικά, που αφορούν την εκπαίδευσή τους, έτσι ώστε να στελεχώσουν τα μειονοτικά σχολεία.

Θα βλέπαμε κάθε διευκρίνιση, σε σχέση με τα σχόλια που σας κάναμε, τις ενστάσεις στη διάρκεια των σπουδών. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη, εάν πήρα κάποια λεπτά παραπάνω.