22.12.2014

Αγαπητοί συνάδελφοι,

το σχέδιο νόμου που συζητάμε σήμερα δεν είναι σίγουρα ένα νομοσχέδιο που βλέπει συνολικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρατηρεί τις παθογένειές του και λειτουργεί διορθωτικά. Θα ήταν βέβαια χρήσιμο κάτι τέτοιο, καθώς από την καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας το 1983 και παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που έχει υποστεί σε όλη αυτή τη διάρκεια που έχει μεσολαβήσει, χρειάζεται και πάλι να το δούμε συνολικά.

4.12.2014

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

ο προϋπολογισμός του 2015 είναι και αυτός, όπως και ο αμέσως προηγούμενος, καθρέπτης της αδιέξοδης και βαθιά άδικης πολιτικής με την οποία η Κυβέρνηση της χώρας και τα κόμματα που τη συναποτελούν επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την κρίση, στην οποία οδήγησαν τη χώρα κυβερνώντας τη για σαράντα χρόνια τώρα.