18.4.2014

Κύριε πρόεδρε Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε στην τελική φάση της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με αντικείμενο την ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και ταυτόχρονα μια σειρά από διατάξεις που ρυθμίζουν εκκρεμότητες ή τροποποιούν παλαιότερες διατάξεις.